WRZESIEŃ

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
1 września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w zagrodnie Filia w Radziechowie rozpoczęli nowy rok szkolny 2014/15. Inaugurację roku szkolnego rozpoczęli uroczystą mszą w kościele . Następnie na holu szkolnym zostali uroczyście powitani przez kierownika  szkoły - p. Violettę Kozłowską oraz całe grono pedagogiczne.Pani kierownik  szkoły życzyła uczniom powodzenia i wytrwałości w realizowaniu swoich celów. Następnie uczniowie spotkali się z wychowawcami .Miło było zobaczyć znajome twarze, wymienić się wrażeniami z wakacji.
Uczniowie pełni nadziei i optymizmu wrócili do pracy i nauki, licząc na same sukcesy.
Klasa III pod opieką pani Katarzyny Studzińskiej wprowadziła wszystkich w nowy rok szkolny wierszem i piosenką!
LAUREACI KONKURSU "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ"
Zachowaj Trzeźwy Umysł – realizowana od 2002 roku ogólnopolska kampania podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Projekt organizują: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych i Fundacja „Trzeźwy Umysł”.
Szefem kampanii i prezesem Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych jest Piotr Adamski.
Instytucjami realizującymi program kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł są gminne lub miejskie komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Celem kampanii jest promowanie  zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Nasza szkoła po raz kolejny brała udział w Konkursie ulotkowym. Nagrodzeni uczniowie to Bartosz Panas z klasy III oraz Nikola Milińska, która jest obecnie ucznnicą  klasy IV Szkoły Podstawowej w Zagrodnie. Serdecznie gratulujemy!
SPOTKANIE Z POLICJANTEM
Dnia 04 września 2014 r. gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi – pana asp. Arkadiusza Woźniaka, który spotkał się z dziećmi z oddziału przedszkolnego oraz uczniami klas I – III. Głównym celem przybycia Policjanta była pogadanka na temat poruszania się po drogach oraz jak zachować bezpieczeństwo w stosunku do nieznanych nam osób. Dzieci chętnie słuchały rad, brały udział w rozmowie. W trakcie spotkania Policjant wręczył dzieciom znaczki„Kochasz? Powiedz stop swojemu wariatowi drogowemu” , które są elementem kampanii skierowanej do kierowców i ich najbliższych przekonującej, ze warto bezpiecznie prowadzić samochód. Jesteśmy przekonani, że przedszkolaki zapamiętają wpajane zasady ruchu drogowego. Uczniowie klas I – III wysłuchali pogadanki dotyczącej bezpieczeństwa. Poznali zasady bezpiecznego zachowania na drodze, przyswoili sobie treści związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, nawykiem zapinania pasów, noszenia kamizelek, elementów odblaskowych, przechodzenia przez jezdnię w miejscach dozwolonych. Pogadanka miała charakter aktywny, Policjant zadawał uczniom pytania dotyczące poruszanych problemów, uczniowie chętnie na nie odpowiadali. Pod koniec spotkania uczniowie rowiązywali krótki test przygotowany przez Pana Aspiranta podsumowujący ich wiedzę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Szkoły Filialnej w Radziechowie pragną złożyć serdeczne podziękowania panu aspirantowi Arkadiuszowi Woźniakowi za wizytę w naszej szkole i przeprowadzenie pogadanki z uczniami.
WYCIECZKA DO "PARKU WROCŁAWSKIEGO" W LUBINIE
12 września uczniowie naszej szkoły odwiedzili Park Wrocławski- Centrum edukacji przyrodniczej.
Park Wrocławski jest pozostałością lasu łęgowego i grądowego w dolinie Zimnicy. Na jego terenie występuje wiele gatunków ptaków oraz cennych drzew. Można podziwiać między innymi buk zwyczajny, lipę szerokolistną, topolę czarną, platany klonolistne oraz liczne gatunki krzewów ozdobnych jak tawuły, berberysy, rokitniki, irgi i piękne róże. Zwiedzanie rozpoczęło się od podziwiania mieszkańców wolierów. W pierwszym z nich powitały nas pawie indyjskie, najbardziej rozpoznawalne i najczęściej hodowane ptaki ozdobne. W kolejnych wolierach podziwialiśmy modrzyki, żurawie, gęgawy, bernikle, bociany, bieliki, orły stepowe, bażanty, olśniaki, trągopany i wiele innych barwnych ptaków. Wędrując i poznając faunę i florę Parku Wrocławskiego nagle stanęliśmy oko w oko z Diplodokiem. Robił ogromne wrażenie, ponieważ sam jest niezwykle ogromnych rozmiarów. Tuż za nim spoglądał na nas z wysokości Mamenchisaurus. Duże zainteresowanie wzbudził też duży i masywny Triceratops. Ale to Tyranozaur cieszył się największym powodzeniem przy robieniu zdjęć. Nikt nie przestraszył się jego groźnej miny. Uczniowie wykazali się nie lada odwagą pozując przy jego otwartej paszczy. Roślinożerny Iguanodon przypadł do gustu najmłodszym uczestnikom wycieczki. Karnotaura raczej ominęły szerokim łukiem zmierzając do kolorowego Parazaurolofa. Mastodonzaur przywitał wycieczkowiczów przy stawie, gdzie pływały dostojne łabędzie. Kiedy skończyliśmy podziwiać mieszkańców stawu udaliśmy się do pięknych altanek na krótki odpoczynek i posiłek. Następnie pomaszerowaliśmy do Mini Zoo, gdzie zapoznaliśmy się między innymi z przesympatyczną owieczką wrzosówką, kózką syryjską, kucem szetlandzkim, osiołkiem, który miał ochotę na nasze kanapki oraz ze świnką maskową, która spoglądała na nas ze skwaszoną miną. Po zwiedzeniu Zoo rozpoczęły się szaleństwa na trzech różnych placach zabaw. Można było się  powspinać, pohuśtać i pokręcić. Pozjeżdżać na różnego rodzaju zjeżdżalniach, a na koniec zagrać w szachy wielkimi pionkami.

Wycieczka była bardzo udana. Tym bardziej dziękujemy sponsorowi Panu Dariuszowi Radziszewskiemu, dzięki któremu wszystkie dzieci mogły skorzystać z atrakcji Parku Wrocławskiego!
Spotkanie z Diplodokiem:)
Nikt nie przestraszył się jego groźnej miny...
Karnotaur
Na trasie w Parku Wrocławskim  można także znaleźć szkielety dinozaurów
Mini Zoo
Czas zabawy
Taaaakie szachy!
Ostatni plac zabaw przed odjazdem
Wycieczka była wspaniała!
WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W miesiącu wrześniu odbyły sie wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci zaprezentowali swoje plakaty wyborcze na tablicy SU zachecając kolegow do głosowania. W demokratycznych wyborach na przewodniczącą SU wybrano Amelię Sondaj. Zastępcą została Weronika Bielak, a sekretarzem szkoły Adrian Keklak. Jako członkowie do Samorządu Uczniowskiego weszli: Paulina Kuźniar, Mateusz Buńkowski, Ola Radziszewska, Kamil Rutyna, Patrycja Rutyna, Joasia Sobczyszyn, Nikola Czajkowska.
ZEBRANIE RODZICÓW
17.09.2014r. w Szkole Filialnej w Radziechowie odbylo się zebranie z rodzicami. Oprócz istotnych informacji dotyczących pracy szkoły i spraw edukacyjno-wychowawczych przekazanych przez panią Kierownik,została przeprowadzona prelekcja połączona z pokazem multimedialnym dotycząca bezpieczeństwa.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi spotkał się z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie Filia w Radziechowie, aby przekazać wskazówki dotyczące sprawowania właściwej opieki nad dziećmi. Pogadanka policjantów dotyczyła podstawowych zasad odpowiedzialności rodziców za bezpieczeństwo i zachowania dzieci będących pod ich opieką. ASP. Arkadiusz Woźniak zwrócił także uwagę, aby rodzice poświęcali jak najwięcej czasu dzieciom i kontrolowali ich zachowanie. Podkreślił, że właściwe relacje dzieci z rodzicami pomagają zapobiegać wielu wypadkom.
Policjanci omówili również podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podkreślili znaczenie noszenia elementów odblaskowych. Przekazali także wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas przemierzania przez dzieci drogi do szkoły i ze szkoły. Prelekcja połączona była z pokazem multimedialnym, który miał uświadomić rodzicom zagrożenia płynące z nieprawidłowego przewożenia dzieci w samochodach, pozwalania na korzystanie przez nieuprawnionych małoletnich z kładów oraz jazdy rowerami po drogach bez opieki dorosłych.
PRÓBNY ALARM EWAKUACYJNY
Dnia 19.09.2014r. w Szkole Filialnej w Radziechowie odbył się próbny alarm ewakuacyjny na wypadek pożaru, połączony z prelekcją na temat bezpiecznego ewakuowania się miejsc zagrożonych pożarem.
Alarmowanie o pożarze w budynku szkoły odbyło się zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem alarmowania. Sygnałem alarmowym były 3 długie dzwonki oraz kilkakrotnie powtarzanym komunikatem słownym: "ewakuacja", "proszę opuścić budynek".
Uczniowie pod opieką uczących w danej klasie nauczycieli opuścili budynek zgodnie z wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi, oraz ustawili się klasami na wyznaczonych poza szkołą miejscach ewakuacji. Ewakuacja przebiegła sprawnie o czym świadczy szybki czas ewakuacji.
Stosując się do ogólnych zasad ewakuacji nauczyciele zabrali ze sobą dzienniki lekcyjne i pozostawili większość pomieszczeń otwartych. Po wyjściu z budynku sprawdzili stan osobowy klas.
Akcja "Sprzątanie Świata" została wymyślona w 1989 roku w Australii przez biznesmena i żeglarza Iana Kiernana, który bardzo chciał poprawić stan Zatoki Sydnejskiej, nad którą mieszkał. W tym celu udało mu się zmobilizować 40 tys. osób, które pracowały społecznie nad oczyszczaniem zatoki z całych ton plastikowych śmieci, butelek a nawet wraków samochodów. W kolejnych latach akcja roztaczała coraz szersze kręgi, a w 1993 roku za sprawą mieszkającej w Australii pani Miry Stanisławskiej-Meysztowicz trafiła również do Polski, gdzie jej koordynacją od lat zajmuje się Fundacja "Nasza Ziemia". Podnosząc świadomość ekologiczną uczniów naszej szkoły co roku inicjowane są zadania związane z promowaniem poszanowania środowiska i dbania o jego czystość. W tym roku Samorząd Uczniowski rozpoczął akcję Sprzątania Świata od zaprezentowania montażu słowno-muzycznego zachęcającego do szanowania środowiska, w którym żyjemy. Następnie każdy z uczniów miał możliwość zasadzenia swojego własnego drzewka na terenie szkoły. Każdy ma za zadanie przez cały rok szkolny dbać o swoje małe „zielone płuca”. Drzewka podarowało szkole Nadleśnictwo Złotoryja, któremu serdecznie dziękujemy.
W ramach promowania postaw ekologicznych dzieci miały okazję wziąć udział w „zielonej lekcji” przeprowadzonej przez Pana Wiesława z Grodźca, który bardzo ciekawie opowiedział uczniom o koniach, prezentując jednocześnie wszystko na „Perle” klaczy, która wraz z nim odwiedziła naszą szkołę. Po wysłuchaniu ciekawej lekcji każdy z uczniów miał możliwość przejażdżki na koniu. Warsztaty glinolepienia przeprowadziła Pani Urszula Sikora. Uczniowie mogli popisać się umiejętnościami manualnymi lepiąc koniki i utrwalając sobie zaczerpniętą wcześniej wiedzę na ich temat. 
SU zainicjowało akcję "Sprątanie Świata" montażem słowno-muzycznym o tematyce ekologicznej. Następnie Pani Kasia Studzińska wytlumaczyła dzieciom w jaki sposób muszą odnalkeźć smoka - smoga i wskazać jak należy dbać o środowisko. Rozwiązywanie zadania przebiegało w skupieniu. Po zajęciach wszyscy ruszyli sadzić drzewka!
Warsztaty glinolepienia
"Zielona lekcja" z klaczą Perłą
no to jedziemy!
FINAŁ KONKURSU "DYNIOWE LAMPIONY"
We wrześniu Pani Marta Buńkowska ogłosiła konkurs na najciekawszy lampion z dyni, którego celem było rozwijanie kreatywności i wyobraźni przestrzennej dziecka. Za najciekawsze pomysły i wykonanie dyniowych lampionów zostali nagrodzeni:

 Weronika Bielak – miejsce I
Nikola Czajkowska – miejsce I
Amelia Sondaj – miejsce I
Wiktoria Panas – miejsce II
 Mateusz Buńkowski – miejsce II
Gabrysia Fuławka – miejsce II
Bartek Panas - miejsce II
Julia Rajczakowska – miejsce III
Adrian Keklak – miejsce III
 Patrycja Rutyna – miejsce III
Gabriell Sacca– miejsce III
DZIEŃ CHŁOPAKA
Dzień Chłopaka, to nowe, nieoficjalne święto obchodzone w Polsce 30 września, głównie wśród młodzieży szkolnej. Tradycja ta pochodzi z wysp Trynidad i Tobago, gdzie po raz pierwszy 19 listopada 1999 roku obchodzono święto mężczyzn. W Polsce Dzień Mężczyzny przypada na 10 marca. Jednak bardziej przyjęła się tradycja obchodów Dnia Chłopaka 30 września.
Tego dnia uczennice Samorządu Uczniowskiego złożyły wszystkim chłopcom z naszej szkoły serdeczne życzenia oraz wręczyły każdemu słodkie upominki.