TPD

 SZKOLNA GAZETKA ŚCIENNA TPD
AKCJA "ZAJĄCZEK"
Uczniowie naszej szkoły włączyli się do akcji "Zajączek", która ma na celu zebranie jak największej ilości słodyczy - czekladowych baranków, zajączków czy pisanek. Produktami tymi wolontariusze TPD uzupełnią paczki świąteczne przygotowywane dla najubożych z okazji Świąt Wielkanocnych.
KARTKI WIELKANOCNE
Jako Szkolne Koło TPD przekazaliśmy oddziałowi w Legnicy kartki i stroiki wielkanocne. Dochód z ich sprzedaży podczas jarmarku wielkanocnegow Legnicy zostanie przeznaczony na pomoc w ramach akcji "Zajączek"
KONKURS PLASTYCZNY " ŻYJMY ZDROWO I BEZPIECZNIE"
Konkurs ma na celu popularyzację zdrowego i bezpiecznego stylu życia. Uczniowie z naszej szkoły wykonali zbiorową pracę plastyczną, na którą złożyły się "kanapki" przygotowane ze zdrowej żywności. 
ZBIÓRKA BATERII
Zbiórka ma na celu:
1. Wyrobienie nawyku selektywnej zbiórki zużytych baterii wśród uczniów i ich
rodziców.
2. Propagowanie postawy odpowiedzialności grupowej za stan środowiska, w którym żyje dana społeczność (uczniowie, nauczyciele, rodzice).
3. Poszerzenie świadomości ekologicznej uczniów.
4. Przekazanie zebranych baterii oddziałowi TPD w Legnicy