PAŹDZIERNIK

WYCIECZKA DO MICHAŁOWA NA ŚCIEŻKĘ EDUKACYJNĄ
"ŚWIAT ZWIERZĄT, ŚWIAT ROŚLIN"
Problem ochrony środowiska jest niezwykle ważny, dlatego od najmłodszych lat dzieci powinny uczyć się szacunku dla otaczającej nas przyrody. Należy propagować wśród młodych ludzi  poprawne zachowania w kontakcie z przyrodą. 
Projekt Nadleśnictwa Złotoryja- ścieżka edukacyjno - przyrodnicza w Michałowie ma za zadanie rozwijanie poczucia związku z otaczającym nas środowiskiem, poczucia konieczności uczestnictwa w działaniach mających na celu zrozumienie istoty jego funkcjonowania, jego ochronę oraz zapobieganie dewastacji.

Ścieżka jest cenną pomocą dla nauczycieli stosujących aktywne metody nauczania. W trakcie zajęć prowadzonych na ścieżce uczniowie mają szansę nauczyć się postrzegania rzeczywistości przyrodniczej w sposób całościowy. Poprzez prowadzone bezpośrednio w terenie obserwacje poznawali podstawowe elementy flory i fauny oraz ich wzajemne powiązania. Ścieżka pozwala dostrzec walory przyrodnicze i kulturowe regionu.

Po ścieżce oprowadzała uczniów i opowiadała o życiu lasu pani podleśniczy Barbara Kuźniar, której bardzo dziękujemy!
Ś W I Ę T O 
PIECZONEGO ZIEMNIAKA
W ziemi się rodzą,
z jednego wiele. 
Najsmaczniejsze są jesienią w popiele...
Dzięki uprzejmości pana leśniczego Romana Książka oraz pani podleśniczy Barbary Kuźniar mogliśmy uczcić Święto Pieczonego Ziemniaka w Michałowie Nadleśnictwo Złotoryja. Dziękujemy za przygotowanie poczęstunku, wspanialą zabawę i pamiątkowe plakietki!
Uczniowie podziękowali pani Barbarze Kuźniar i panu Romanowi Książek pracą plastyczną wykonaną przez jednego z uczniów naszej szkoły.
PRÓBNY ALARM EWAKUACYJNY  
POŁĄCZONY Z POKAZEM SPRZĘTU POŻARNICZEGO JEDNOSTKI RATOWNICZO-POŻARNICZEJ ZE ZŁOTORYI ORAZ OSP RADZIECHÓW
04 PAŹDZIERNIKA odbył się próbny alarm ewakuacyjny na wypadek pożaru, połączony z pokazem akcji ratowniczej przez przybyłą jednostkę OSP z Radziechowa oraz jednostkę z Komendy PowiatowejPaństwowej Straży Pożarnej w Złotoryi.
 Alarm poprzedziła pogadanka edukacyjna dotycząca ewakuacji przeprowadzona przez panią Barbarę Wanicką. Następnie alarmowanie o pożarze w budynku szkoły odbyło się zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem alarmowania. Sygnałem alarmowym były 3 długie dzwonki. Uczniowie pod opieką uczących w danej klasie nauczycieli opuścili budynek w większości zgodnie z wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi, oraz ustawili się klasami na wyznaczonych poza szkołą miejscach ewakuacji. Ewakuacja przebiegła sprawnie.
Stosując się do ogólnych zasad ewakuacji nauczyciele zabrali ze sobą dzienniki lekcyjne i pozostawili większość pomieszczeń otwartych. Po wyjściu z budynku sprawdzili stan osobowy klas.
Następnie strażacy OSP Radziechów oraz KPPSP Złotoryja przeprowadzili pokaz akcji ratowniczej oraz  omówili umundurowanie i sprzęt medyczno-sanitarny jakim dysponuje jednostka. Po pokazie i prelekcji każdy uczeń mogł sam poczuć się jak strażak. Spotkanie ze strażakami było bardzo pouczające i dało dzieciom mnóstwo radości. 
Uczniowie podziękowali panom strażakom rysunkiem wykonanym przez jednego z uczniów naszej szkoły.
Dziękujemy za wizytę i mamy nadzieję, ze panowie strażacy jeszcze nas kiedyś odwiedzą!
MUZYCZNE WĘDRÓWKI Z JANKIEM MUZYKANTEM
07.10.2013r.
Zespół ANTRAKT redakcji programów edukacyjnych zabrał nas na wędrówkę "od klasyki do pop muzyki". Koncert był pouczajacą lekcją muzyki oraz zabawą przy konkursach. 
GRATULUJEMY SUKCESÓW!
Bartosz Bielak uczeń klasy III odniósł potrójny sukces! Zdobył drugie miejsce w II Ogólnopolskim Turnieju o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk, II miejsce w XVII Mistrzostwach Polskiej Akademii JU JITSU o Puchar Prezydenta Miasta Zielona Góra Grappling w kategorii 8-11 lat. Pierwsze miejsce osiągnął w V turnieju JU JITSU dzieci i młodzików o Puchar Burmistrza Miasta Złotoryja. Gratulujemy! Miejsce III   w XVII Mistrzostwach Polskiej Akademii JU JITSU o Puchar Prezydenta Miasta Zielona Góra przypadło w udziale Stanisławowi Rajczakowskiemu. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !
Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom
życzę dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy,
Sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów.Niech wam sprzyja los w tej niełatwej pracy.
Uczniowie wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego panią Krystyną Nawieśniak przygotowali dla Grona Pedagogicznego oraz pracowników szkoły montaż słowno-muzyczny przeplatany humorem. Po przedstawieniu nauczyciele, pracownicy obsługi oraz zaproszeni goście zostali "ukoronowani" przez społeczność uczniowską. 
Na zakończenie uczniowie każdej z klas zaśpiewali dla swojej Pani wychowawczyni piosenkę!
ZAKOŃCZENIE KONKURSU
 "JESIENNE CUDAKI- POJAZDY"
Zakończył się konkurs na "Jesienne cudaki", który organizowała pani Marta Buńkowska. W tym roku były to różnego rodzaju pojazdy wykonane z darów jesieni. Można było podziwiać rakiety kosmiczne, rowery, traktory, łodzie, a nawet karocę zaprzęgniętą w ziemniaczane koniki. Wszystkie prace były fantastyczne! 
Zwycięzcy konkursu:

Miejsce I egzekwo zdobyły
Nikola Milińska z klasy III i Gabrysia Fuławka z klasy I
Miejsce II zajęła Weronika Bielak z oddziału przedszkolnego
Miejsce III zajął Bartek Panas z klasy II

Wyróżniono prace:
Pauliny Kuźniar, Patryka Kozioł,Mateusza Witkowskiego, Bartka Bielaka, Stasia Rajczakowskiego, Ernesta Sobańskiego, Kingi Serok, Julii Rajczakowskiej.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
„Mój własny różaniec – moja pomoc w modlitwie”
konkurs
odbywający się pod patronatem:
 Ks. Kanonika Marka Osmulskiego – dziekana Dekanatu Chojnów
 Pana Jana Serkiesa – Burmistrza Miasta Chojnów
 Pana Mieczysława Kasprzaka – Wójta Gminy Chojnów 

Rozsrzygnięty został etap szkolny konkursu "Mój własny różaniec-moja pomoc w modlitwie". Etap ten przeprowadziła pani katechetka Beata Gorączka. Wybrane różańce pojadą na final konkursu do Chojnowa. Życzymy powodzenia!
AKCJA "KASZTANOBRANIE" ZAKOŃCZONA!
Zakończyliśmy akcję "Kasztanobranie". Uczniowie oraz ich rodzice nazbierali 770 kg! 
Wszystkim zbierającym dziękujemy! 
 Uczniowie, którzy zebrali najwięcej kasztanów odebrali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy z rąk koordynatora akcji na terenie szkoły p. Violetty Kozłowskiej.
PASOWANIE 
PIERWSZOKLASISTÓW
Pierwszą uroczystą akademię pierwszaki mają już za sobą, a wraz z nią stali się prawowitymi uczniami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawla II w Zagrodnie Filia w Radziechowie. 

Uroczyste pasowanie pierwszoklasistów odbyło się 25.10.2013r. Uczniów, rodziców i zaproszonych gości powitała kierownik placówki Violetta Kozłowska.

Pierwszoklasiści wraz z kolegami i koleżankami ze starszych klas przedstawili program artystyczny, który przygotowali pod opieką swojej wychowawczyni Violetty Kozłowskiej. Następnie złożyli uroczyste ślubowanie. Oficjalnego pasowania pierwszaków dokonała pani wicedyrektor Dorota Pląskowska-Grodzki.
Ślubuję być dobrym Polakiem,
Obiecuję dbać o dobre imię
swojej klasy i szkoły
Będę starał się być dobrym kolegą,
Przyjacielem roślin i zwierząt.
Chcę swą nauką i zachowaniem
Sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
- ŚLUBUJĘ

Po pasowaniu uczniowie klasy I przypieczętowali akt ślubowania odciskiem palca, który pozostanie pamiątką w Kronice Szkolnej. Na zakończenie uroczystości dzieci zostały obsypane prezentami przez wychowawczynię, Radę Rodziców, sołtysów wsi Radziechów – Panią Anne Senko i wsi Jadwisin Pana Leona Wijatyka oraz przez obecnych na uroczystości gości. 
Rodzice uczniów klasy pierwszej ugościli słodkim poczęstunkiem zaproszonych gości oraz wszystkie dzieci z klas 0-III. Niespodzianką był piękny tort wykonany przez panią Annę Fuławkę. Uczniowie wraz z wychowawczynią zdmuchnęli umieszczone na nim świeczki. A potem każdy mógł spróbować tortu pierwszoklasistów!