"Nie pal przy mnie, proszę"Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

Wielką akcję ogłaszamy.
Do palaczy przemawiamy.
Oto nadszedł czas najwyższy,
Zrobić prezent swym najbliższym,
Czas pożegnać się z paleniem,
Zaciąganiem i dymieniem.
Już nie trujcie otoczenia.
Koniec. Dosyć już palenia,
Bo papieros niszczy zdrowie.
Każdy o tym Wam opowie,
Psuje serce, niszczy płuca.
Dopływ tlenu Wam zakłóca.
A więc panie i panowie,
Jeśli miłe Wam jest zdrowie,
To palenie rzućcie wraz
Zdrowe życie zacząć czas!
Założenia ogólne programu

¨ program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

¨ stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym

¨ Podstawowe zajęcia programowe umożliwią przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych,

¨ Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci,

¨ W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci)

¨ Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.Cele szczegółowe

¨ Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia

¨ Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie

¨ Uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia

¨ Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem

¨ Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Struktura programu

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

CO TO JEST ZDROWIE?
OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?
CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?
CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE? NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ!
PALENIE SZKODZI ZDROWIU ! 
Uczniowie klas I-III przeciwstawiając się biernemu paleniu wykonali plakaty przestrzegające przed paleniem papierosów. Szkodliwość biernego palenia podkreśliła w swojej prelekcji koordynator projektu w szkole pani Violetta Kozłowska.
SERCE- ZAWSZE ZDROWE!
Walentynki- coroczne święto zakochanych przypadające na dzień 14 lutego. Tego dnia obdarowujemy się karteczkami walentynkowymi, często ozdabianymi sercem- symbolem tego śwęta. Uczniowie naszej szkoły przygotowali nie tylko katreczki z życzeniami, ale także plakaty promujące zdrowy styl życia. Serce mamy jedno i powinniśmy o nie dbać.  Palenie papierosów jest wymieniane jako pierwszy z czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca , której konsekwencją może być zawał serca. Uczniowie przestrzegali przed szkodliwością palenia papierosów, a ich prace plastyczne były jasnym przekazem tego, że ZDROWE I PIĘKNE SERCE, TO SERCE CZYSTE!
2014/15
Papieros to nie tylko nikotyna. W dymie papierosowym i samym papierosie znajduje się mnóstwo trujących związków chemicznych, w tym substancji rakotwórczych. Papierosy zawierają między innymi substancje smoliste, tlenek węgla, amoniak, cyjanowodór, chlorek winylu, aceton, kadm czy fenol. Nałogowe palenie papierosów przyczynia się do rozwoju różnych chorób. Trzy podstawowe grupy zaburzeń związanych z nikotynizmem, to: choroby nowotworowe, niewydolność płuc i choroba wieńcowa serca. Lista schorzeń spowodowanych paleniem tytoniu jest jednak znacznie dłuższa. Uczniowie naszej szkoły przy każdej możliwej okazji przypominają o tym, a także zachęcają do rzucania palenia!