LUTY 

 FINAŁ OGÓLNIPOLSKIEGO KONKURSU KWARTALNIKA "GŁOS PRZYRODY" - "COŚ Z NICZEGO"
Kwartalnik „Głos Przyrody” to edukacyjny magazyn familijny poświęcony przyrodzie Polski. Zgodnie z podtytułem „dla małych i dużych” adresowany jest do uczniów, przedszkolaków oraz do całych rodzin. Redakcja stara się, aby zawierał dużo różnorodnych materiałów, także tych do wspólnej rodzinnej lektury, zabawy i nauki. Dla nauczycieli przygotowane są w każdym numerze na bazie wybranych artykułów – karty pracy ucznia.
W numerze Głosu Przyrody nr 3 (8) 2015 ogłoszono konkurs „Coś z niczego”. Uczennice naszej szkoły: Nikola Procajło, Gabrysia Fuławka, Nikola Czajkowska i Weronika Bielak wzięły w nim udział i zostały nagrodzone! Dyplom oraz nagrody redakcja wysłała na adres szkoły. Uczennicom gratulujemy!
Koordynator konkursu na etapie szkolnym Violetta Kozłowska
Praca Nikoli Procajło "Kuchcik" 
Praca Weroniki Bielak "Jaś i Małgosia"
Praca Gabrysi Fuławka "Kaktus"
Praca Nikoli Czajkowskiej - "Przybornik żabka"
FINAŁ SZKOLNEGO KONKURSU "WALENTYNKOWE ZWIERZĄTKO"
Organizator konkursu pani Barbara Wanicka wręczyła nagrody oraz dyplomy uczniom, którzy wyrożnili się swoimi pracami plastycznymi na temat "walentynkowe zwierzątko". Celem konkursu było rozwijanie inwencji twórczej dzieci i  przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych, zachęcanie dziec do zaprezentowania swoich zdolności i umiejętności plastycznych oraz  pobudzanie wyobraźni i aktywności artystycznej. Nagrodzeni uczniowie:
Adam Buńkowski - oddział przedszkolny
Nikola Procajło - klasa I
Weronika Bielak - klasa II
Gabrielle Sacca - klasa II
Mateusz Buńkowski - klasa II
FINAŁ SZKOLNEGO KONKURSU "KARNAWAŁOWA MASKA"
Organizator konkursu pani Marta Buńkowska wręczyła nagrody, wyróżnienia i dyplomy za udział uczniom biorącym udział w konkursie. Celem konkursu było zainteresowanie twórczością plastyczną oraz promocję uzdolnień, wyłonienie oryginalnych prac plastycznych pod względem eststyki i indywidualnego podejścia do tematu, czerpanie radości z procesu tworzenia, kształtowanie postawy twórczej wobec siebie i świata, zachęcanie do działań twórczych i pokonywania trudności oraz rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
Nagrodzeni: Weronika Bielak, Nikola Procajło, Natasza Warmus, Olga Łesiuk, Alicja Laszkiewicz
Wyróżnieni oraz nagrodzeni dyplomami za udział: Michał Laszkiewicz, Gabrielle Sacca, Robert Grobelny, Mateusz Buńkowski, Kamila Piaskowy, Gabrysia Fuławka, Marcin Dombrowski, Radek Juszczak.
Gratulujemy!
Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem panią Katarzyną Studzińską-Kwoczka przygotował inscenizację okraszoną posenkami. Uczniowie najpierw dowiedzieli się kim był święty Walenty i czyim jest patronem. Następnie wierszem i piosenką uczniowie z SU wprowadzili nastroj sympatii i przyjaźni. Po przedstawieniu wręczyli wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły słodkie upominki. Najbardziej wyczekiwanym momentem było rozdanie karteczek walentynkowych, które wcześniej można było wrzucać do "Skrzynki Walentynki". 
Dnia19 lutego uczniowie klas I-III oraz oddziału przedszkolnego wzięli udział w przedstawieniu pt. „Najsilniejszy motyl świata i magiczne drzewo”. Spektakl odbył się w ZOKiR Złotoryja.
„Najsilniejszy motyl świata i magiczne drzewo”. to piękna bajka o grzecznym i wrażliwym na potrzeby innych Motylu, który wraz z silnym i nieco zarozumiałym Żukiem wędrują przez różne krainy w poszukiwaniu magicznego drzewa . Motyl chce bowiem wypowiedzieć przy nim życzenie. Chce zaimponować Calineczce i stać się najsilniejszym motylem świata. Kiedy główny bohater dociera do zaczarowanego drzewa musi podjąć jednak niespodziewanie ważną decyzję, czy spełnić własne marzenie czy ocalić przyjaciela, który został otruty przez zaczarowane jabłko czarownicy. Nieoczekiwany zwrot akcji zmusza Motyla do dokonania trudnego wyboru. Z pomocą widzów Motyl podejmuje jednak wlaściwą decyzję i ratuje życie przyjaciela.
Przedstawienie nie tylko bawiło, ale i uczyło podstawowych zasad savior vivre’u. Promowało także wartości ogólnoludzkie, takie jak: miłość, przyjaźń, poświęcenie dla innych oraz zachęcało do dbania o higienę.
Przygody Motylka nauczyły nas, że nie liczy się siła mięśni, tylko siła serca!
Spektakl miał charakter interaktywny i dzięki czemu dzieci miały okazje, pomóc głównemu bohaterowi odnaleźć magiczne drzewo; czarowały, wystukiwały rytm, „zamieniały się” w samochodziki.
Przedstawienie okazało się interesujące i wszystkim się podobało. Dowodem na to były liczne wybuchy śmiechu, oklaski oraz krzyki, które wypełniały salę.
WARSZTATY CZYTELNICZE- SPOTKANIA Z LEKTURĄ
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła."
Wisława Szymborska
Dla potwierdzenia tych słów Pani Zofia Kozubska zaproponowała uczniom spotkania z lekturą. Warsztaty mają zachęcić do czytania lektur. W sposób ciekawy i atrakcyjny dla ucznia Pani bibliotekarka zachęcała najmłodszych do sięgania po lektury, jako te, z których dowiadujemy się wiele o świecie, życiu, ludziach. Poznajemy zasady, które są ważne w życiu. Uczymy się odróżniać dobro od zła i prawdę od fałszu, a bohaterowie literaccy niejednokrotnie stanowią wzór do naśladowania. Celem spotkania było zachęcanie dzieci do aktywnego czytania lektur i nie traktowania tego, jako uciążliwego obowiązku.