SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU "KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA"


W roku szkolnym 2013/2014 Pierwszoklasiści naszej szkoły przystąpili do programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”.

Pierwszy rok w szkole jest ważnym czasem dla każdego dziecka. Wkracza ono w nową rzeczywistość, która wymaga od niego większej samodzielności i odpowiedzialności. Okres szkoły to czas wspaniałej przygody: poznawanie świata, zawieranie nowych znajomości, zdobywanie ważnych umiejętności. Przed Pierwszoklasistami zupełnie nowe wyzwania i pierwsze samodzielne decyzje.

„Klub Bezpiecznego Puchatka” jest programem edukacyjnym skierowanym do dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczniów na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Mamy nadzieję, że uda nam się wspólnie wykonać kolejny, duży krok w kierunku zapewnienia naszym dzieciom bezpieczeństwa. Program edukacyjny ,,Klub Bezpiecznego Puchatka” będą w naszej szkole realizować uczniowie klasy I pod opieką wychowawczyni Violetty Kozłowksiej


GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Wdrożenie dzieci w wieku wczesnoszkolnym do stosowania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych.
Kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia.
Edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.


CELE SZCZEGÓŁOWE:

Zaznajomienie dzieci z różnymi typami zagrożeń, jakie mogą mieć do czynienia w codziennych sytuacjach życiowych.
Wskazywanie, jak unikać niebezpieczeństw na drodze, w domu i w szkole.
Nauka właściwych zachowań w obliczu zagrożenia.
Kształtowanie odpowiednich postaw w kontaktach z osobami obcymi.
Zapoznanie z podstawowymi zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym.
Kształtowanie postawy wzorowego pieszego, rowerzysty i pasażera.


ZASADY PROGRAMU:

Nauczyciele klas I realizują program poprzez przeprowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych.
Po przeprowadzeniu zajęć, przekazują uczniom książeczki z grami i zabawami, które pomogą utrwalić zdobytą na zajęciach wiedzę na temat bezpiecznych zachowań uczniów.
Uczniowie, wykonują zadania w domu, pod kierunkiem rodziców.
Po rozwiązaniu wszystkich zadań, uczniowie przynoszą książeczki do klasy, co jest warunkiem zdobycia Dyplomu Klubu Bezpiecznego Puchatka.
Na zebraniach z rodzicami, nauczyciel poinformuje o realizacji programu.
W czasie realizacji programu odbędzie się spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Policji na temat zagrożeń podczas drogi do szkoły, w szkole, w domu.
Wychowawcy w klasach przygotują gazetkę dotyczącą zadań realizowanych w ramach programu Klub Bezpiecznego Puchatka.
Po realizacji programu, nauczyciele złożą sprawozdanie z przeprowadzonych działań.Po zakończeniu działań, szkoła nabywa prawo do posługiwania się Certyfikatem "Klubu Bezpiecznego Puchatka". Taki certyfikat nasza szkola uzyskała już w roku szkolnym 2012/13. Cele Klubu Bepiecznego Puchatka realizowała
wówczas wraz z klasą I Katarzyna Studzińska-Kwoczka. 


W roku szkolnym 2013/2014 Pierwszoklasiści naszej szkoły przystąpili do programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”.

Pierwszy rok w szkole jest ważnym czasem dla każdego dziecka. Wkracza ono w nową rzeczywistość, która wymaga od niego większej samodzielności i odpowiedzialności. Okres szkoły to czas wspaniałej przygody: poznawanie świata, zawieranie nowych znajomości, zdobywanie ważnych umiejętności. Przed Pierwszoklasistami zupełnie nowe wyzwania i pierwsze samodzielne decyzje.

„Klub Bezpiecznego Puchatka” jest programem edukacyjnym skierowanym do dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczniów na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Mamy nadzieję, że uda nam się wspólnie wykonać kolejny, duży krok w kierunku zapewnienia naszym dzieciom bezpieczeństwa. Program edukacyjny ,,Klub Bezpiecznego Puchatka” będą w naszej szkole realizować uczniowie klasy I pod opieką wychowawczyni Violetty Kozłowskiej

GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Wdrożenie dzieci w wieku wczesnoszkolnym do stosowania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych.
Kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia.
Edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.


CELE SZCZEGÓŁOWE:

Zaznajomienie dzieci z różnymi typami zagrożeń, jakie mogą mieć do czynienia w codziennych sytuacjach życiowych.
Wskazywanie, jak unikać niebezpieczeństw na drodze, w domu i w szkole.
Nauka właściwych zachowań w obliczu zagrożenia.
Kształtowanie odpowiednich postaw w kontaktach z osobami obcymi.
Zapoznanie z podstawowymi zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym.
Kształtowanie postawy wzorowego pieszego, rowerzysty i pasażera.


ZASADY PROGRAMU:

Nauczyciele klas I realizują program poprzez przeprowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych.
Po przeprowadzeniu zajęć, przekazują uczniom książeczki z grami i zabawami, które pomogą utrwalić zdobytą na zajęciach wiedzę na temat bezpiecznych zachowań uczniów.
Uczniowie, wykonują zadania w domu, pod kierunkiem rodziców.
Po rozwiązaniu wszystkich zadań, uczniowie przynoszą książeczki do klasy, co jest warunkiem zdobycia Dyplomu Klubu Bezpiecznego Puchatka.
Na zebraniach z rodzicami, nauczyciel poinformuje o realizacji programu.
W czasie realizacji programu odbędzie się spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Policji na temat zagrożeń podczas drogi do szkoły, w szkole, w domu.
Wychowawcy w klasach przygotują gazetkę dotyczącą zadań realizowanych w ramach programu Klub Bezpiecznego Puchatka.
Po realizacji programu, nauczyciele złożą sprawozdanie z przeprowadzonych działań.Po zakończeniu działań, szkoła nabywa prawo do posługiwania się
Certyfikatem "Klubu Bezpiecznego Puchatka". 
ZNAMY NUMERY ALARMOWE
Dzieci podczas zajęć dotyczących bezpieczeństwa w szkole i w domu poznały numery alarmowe oraz nauczyły się ich używać. Każdy mógł „zadzwonić” z samodzielnie wykonanego telefonu do służb policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego i złożyć meldunek o zaistniałej niebezpiecznej sytuacji. Wraz z wychowawczynią Violettą Kozłowską przećwiczyli wiele razy zgłoszenia do różnych służb ratunkowych.

Bezpieczeństwo w drodze do szkoły-Pierwszoklasiści wyruszyli na wycieczkę edukacyjną. Zapoznali sie ze znakami drogowymi znajdującymi się w pobliżu szkoły. Przypomnieli też sobie zasady przechodzenia przez jezdnię oraz zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.

ZASADY PRZECHODZENIA PRZEZ JEZDNIĘ
1. Zawsze zatrzymuj się przed jezdnią.
2. Spójrz w lewo.
3. Spójrz w prawo.
4. Ponownie spójrz w lewo.
5. Możesz przejść na drugą stronę jezdni, pod warunkiem, że nie nadjeżdża żaden pojazd i nie występuje jakiekolwiek inne niebezpieczeństwo. Podczas przechodzenia przez jezdnię, możesz unieść rękę, aby być bardziej widocznym.
6. Pamiętaj, że gdy wysiądziesz z autobusu lub samochodu, nie przechodź bezpośrednio przed lub za pojazdem. Jesteś wtedy niewidoczny dla kierowcy tego pojazdu zewnątrz budynku.


Uczniowie klasy pierwszej wykonali samodzielnie znaczki odblaskowe własnego projektu, które przykeili na plecaki oraz prace plastyczne promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
ZAWSZE BEZPIECZNI!
Prace uczniów klasy I
Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w konkursie organizowanym przez  WORD Legnica, Komendę MiejskąPolicji w Legnicy, Dolnośląską Inspekcję Transportu Drogowego oraz Tygodnik KONKRETY.PL "Bezpieczni w ruchu drogowym".
Jednym z nagrodzonych  laureatów zostal Patryk Czajkowski z klasy III. 
TEST WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE
Dla wszystkich Pierwszoklasistów Puchatek przygotował w tym roku kolejny ogólnopolski TEST WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE. To doskonała okazja, by utrwalić wiadomości zdobyte w szkole w ramach programu Klub Bezpiecznego Puchatka o tym, jak unikać zagrożeń podczas drogi do szkoły, w szkole i w domu. Puchatek przygotował 15 pytań w formie pisemnej, jak i obrazkowej. Uczniowie klasy pierwszej naszej szkoły rozwiązali je bezbłędnie! 
PAMIĘTAMY O BEZPIECZEŃSTWIE PODCZAS PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ
Podobnie jak przed odejściem na ferie zimowe przypomnieliśmy sobie zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.Ważnym tematem był też  transport dzieci w samochodach. Święta to czas wzmożonych wyjazdów. Aby odwiedziny kojarzyły się tylko z choinką, rodzinnymi spotkaniami i ciepłem świąt dzieci przypomniały jak należy prawidłowo zabezpieczać dzieci i dorosłych w samochodach! Nikt nie zapomniał o zasadzie zapinani pasów! 
Życzyliśmy sobie wesołych i bezpiecznych Świąi Bożego Narodzenia!
2014/2015
Uczniowie klasy I wraz z wychowaczynią Barbarą Wanicką wybrali się na wycieczkę po najbliższej okolicy, żeby poznać znaki drogowe oraz inne oznakowania drogowe.
Uczniowie klasy I systematycznie pracowali z książeczką "Klubu Bezpiecznego Puchatka". 
Na zajęciach poznawali zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię oraz zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Nie zapomnieli o znaczkach odblaskowych!
Utrwaleniem wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym było spotkanie z policjantem. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę.
WIELKI TEST WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE
Uczniowie klasy I sprawdzili swoją wiedzę na temat bezpiecznych zachowań rozwiązując test przygotowany przez "Klub Bezpiecznego Puchatka". Dzieci wykazaly się dużą wiedzą, co zaprocentowało wysokimi notami z testu.
Utrwalanie wiedzy jest gwarancją na to, ze będzie ona przyswojona na długi czas. Uczniowie chętnie wykazują się nią w pracach plastycznych promujących bezpieczne zachowania w rożnych sytuacjach zyciowych.