Historia szkoły

Zdjęcia szkoły z lat 1913-1931. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi Radziechów. Dziękujemy za ich udostępnienie.