Czyste powietrze wokół nas

Ramowe założenia realizacji III edycji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej pt. „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”
rok szkolny 2013/2014I CELE GŁÓWNE PROGRAMU:
1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach,
gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

II CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu.
2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

III ADRESACI PROGRAMU:
1. Dzieci w wieku 5 – 6 lat, uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
2. Rodzice i opiekunowie.

IV REALIZATORZY I UCZESTNICY PROGRAMU:
• Dyrektorzy i pracownicy przedszkoli/szkół
• Władze wojewódzkie i lokalne oraz inni wg potrzeb i możliwości

V CZAS TRWANIA PROGRAMU
I edycja – XI. 2008 – VI. 2009
II edycja - IX. 2009 – VI. 2010
III edycja – IX. 2010 – VI. 2011
IV edycja – IX. 2011 – VI. 2012
V edycja - IX .2012- VI 2013
VI edycja- IX.2013- VI 2014

VI ORGANIZATORZY PROGRAMU:

• Główny Inspektorat Sanitarny
• Państwowa Inspekcja Sanitarna – WSSE (16) i PSSE (318)


VII KOORDYNATORZY PROGRAMU:

1. Poziom krajowy – GIS
2. Poziom wojewódzki – Kamila Miedzińska-Sapiszczuk (WSSE we Wrocławiu)
3. Poziom powiatowy –Urszula Tomalak (PSSE w Złotoryi)
4. Poziom przedszkolny – wytypowani koordynatorzy w przedszkolachVIII PARTNERZY PROGRAMU:

Na poziomie krajowym:
• Ministerstwo Edukacji Narodowej
• Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu
• Rzecznik Praw Obywatelskich
Na poziomie wojewódzkim:
• Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
• Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej
Na poziomie powiatowym: Stacja sanitarno-epidemiologiczna w Złotoryi koordynator
Urszula Tomalak


Koordynator szkolny: Violetta Kozłowska
Uczniowie z oddzialu przedszkolnego rozpoczęli realizację programu "Czyste powietrze wokół nas" od zapoznania się z Dinkiem, który będzie ich przewodnikiem 
w zajęciach warsztatowych o tematyce:
1. Wycieczka
2. Co i dlaczego dymi?
3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?5. Jak unikać dymu papierosowego?
WALENTYNKOWE SERCE
W dniu walentynek uczniowie oddziału przedszkolnego przypomnieli wraz z kolegami z klas I-III o tym, że piękne serce  - to zdrowe serce! Zachęcali na swoich plakatach do zdrowego trybu życia i nie palenia papierosów!-
1014/15
Każdy wypalony papieros powoduje w organizmie niekorzystne zmiany. Niszczenie zdrowia jest więc stałym, codziennym procesem, a stan chorego pogarsza się z każdym kolejnym papierosem. Przestrzegają przed tym nałogiem przedszkolaki, które korzystając z każdej możliwej okazji zachęcają do rzucania palenia i zachowania czystego powietrza wokół nas!
Maluchy zachęcają do zdrowego stylu życia i pokazują, że potrafią przygotować smaczny i zdrowy posilek!
Czyste powietrze wokół nas

Dzieci podczas wycieczki do Michałowa znalazły porost zwany chrobotkiem. pan leśniczy wytłumaczył dzieciom, że 
chrobotki rosną tam gdzie jest najczystsze powietrze. Czyli jeśli gdzieś go ujrzymy to znaczy, że oddychamy tlenem praktycznie wolnym od szkodliwych substancji :)